SJ Lamb Slice 羊肉片 (150g)
SJ Lamb Slice 羊肉片 (150g)
RM 15.50
SJ Beef Slice 牛肉片 (150g)
SJ Beef Slice 牛肉片 (150g)
RM 12.00
SJ Chicken Slice 鸡肉片 (200g)
SJ Chicken Slice 鸡肉片 (200g)
RM 9.80
LT SOYBEAN ROLL (SESAME) 香铃卷(黑芝麻) 180G
LT SOYBEAN ROLL (SESAME) 香铃卷(黑芝麻) 180G
RM 12.80
LT SOYBEAN ROLL (SEAWEED) 香铃卷(海苔) 180G
LT SOYBEAN ROLL (SEAWEED) 香铃卷(海苔) 180G
RM 12.80
LT SOYBEAN ROLL 香铃卷 180G
LT SOYBEAN ROLL 香铃卷 180G
RM 9.50
KNK Panda Fish (450g)
KNK Panda Fish (450g)
RM 14.50
KNK Shrimp Flavoured Bomb (450g)
KNK Shrimp Flavoured Bomb (450g)
RM 14.50
FG Squid Roll (500g)
FG Squid Roll (500g)
RM 10.50
FG Fish Chili Paste (500g)
FG Fish Chili Paste (500g)
RM 12.50
FG Fried Fish Ball (1KG)
FG Fried Fish Ball (1KG)
RM 14.70
FG Steamboat Choice (500g)
FG Steamboat Choice (500g)
RM 11.50
EB Fish & Yuba (300g)
EB Fish & Yuba (300g)
RM 8.50
EB Fish Roe & Soy (450g)
EB Fish Roe & Soy (450g)
RM 10.90
QL Curry Fish Ball 咖喱鱼丸 (500g)
QL Curry Fish Ball 咖喱鱼丸 (500g)
RM 8.35
FG Sotong Ball 墨鱼丸 (1kg)
FG Sotong Ball 墨鱼丸 (1kg)
RM 14.00
EB Squid Prawn Cake 4pcs (200g)
EB Squid Prawn Cake 4pcs (200g)
RM 13.50
EB Golden Crispy Prawn Cake (200g)
EB Golden Crispy Prawn Cake (200g)
RM 15.90
EB My Dawn Prawn Paste 小叶虾滑 10pcs (130g)
EB My Dawn Prawn Paste 小叶虾滑 10pcs (130g)
RM 12.90
EB Cheese Tofu 芝士豆腐 (500g)
EB Cheese Tofu 芝士豆腐 (500g)
RM 12.10
QL Vege Fish Cake (480g)
QL Vege Fish Cake (480g)
RM 8.00
QL Fried Fish Ball (500g)
QL Fried Fish Ball (500g)
RM 7.40
PFP Fish Finger 香鱼仔 (400g)
PFP Fish Finger 香鱼仔 (400g)
RM 10.90
KNK Cuttlefish Ball 墨鱼丸 (450g)
KNK Cuttlefish Ball 墨鱼丸 (450g)
RM 15.90
Switch To Desktop Version