Vege HK Cha Siu ɽ۲ (500g)
Vege HK Cha Siu ɽ۲ (500g)
RM 15.00
Vege Lean Meat (500g)
Vege Lean Meat (500g)
RM 12.50
Vege Kidney (500g)
Vege Kidney (500g)
RM 8.00
Mee Sua Roll Ϻ 10pc
Mee Sua Roll Ϻ 10pc
RM 11.60
Vegetarian BBQ Meat ز (240g)
Vegetarian BBQ Meat ز (240g)
RM 7.00
Vege Lean Meat Currry
Vege Lean Meat Currry
RM 9.80
Crispy Chicken (200g)
Crispy Chicken (200g)
RM 7.50
Crispy Chicken (400g)
Crispy Chicken (400g)
RM 10.30
YiDahXing Soy Nugget ּ (250g)
YiDahXing Soy Nugget ּ (250g)
RM 7.00
Golden Roast egetarian Duck ʽѼ ()
Golden Roast egetarian Duck ʽѼ ()
RM 17.00
Vege Chicken Meat ķG (500g)
Vege Chicken Meat ķG (500g)
RM 15.00
Vegie Fish Ball (220g)
Vegie Fish Ball (220g)
RM 6.80
Vege Ku Loh Meat (500g)
Vege Ku Loh Meat (500g)
RM 12.50
EB Vege Drumstick ؼ (10pcs) (280g)
EB Vege Drumstick ؼ (10pcs) (280g)
RM 10.50
EB Vege Goose ض (700g)
EB Vege Goose ض (700g)
RM 15.00
Vege Puff Dough (100g)
Vege Puff Dough (100g)
RM 6.40
YiDahXing Vege Soy Nugget (1kg)
YiDahXing Vege Soy Nugget (1kg)
RM 24.80
Cha Shao Cut () (800g)
Cha Shao Cut () (800g)
RM 10.60
EB Vege Zhi Zhu Flsh (500g)
EB Vege Zhi Zhu Flsh (500g)
RM 10.50
Vege Vietnam Spring Roll (10pcs)
Vege Vietnam Spring Roll (10pcs)
RM 12.50
EB Veggie Soy Knot (500g)
EB Veggie Soy Knot (500g)
RM 10.00
EB Veggie Soy Chip (300g)
EB Veggie Soy Chip (300g)
RM 5.50
EB Veggie Seaweed Fish ϲ (400g)
EB Veggie Seaweed Fish ϲ (400g)
RM 9.60
EB Veggie Seafood Tofu ʶ (500g)
EB Veggie Seafood Tofu ʶ (500g)
RM 13.00
Switch To Desktop Version